Om Oss

Lay On är ett Göteborgsbaserat familje-företag vars målsättning är att kunna erbjuda ett brett utbud av Städning och Servicetjänster till våra kunder.
Detta gör det enkelt för våra kunder: Olika tjänster, Samma företag! 

Tillsammans har vi bred erfarenhet inom städ, fastigheter, ledarskap, arbetsmiljö, el, service, underhåll, säkerhet och kundservice.
Vi brinner för att värna om miljön (detta kan ni läsa om i vår Miljöpolicy), arbetsmiljö och att ha en bred tillgänglighet för våra kunder.
Säkerhet är viktigt, därför begär vi ett utdrag ur Polisregistret för alla medarbetare och upprättar ett internt Sekretess-avtal mellan oss som företag och våra medarbetare.
Vi följer GDPR enligt lag och undertecknar ett Sekretess-avtal mellan oss som företag och er som Kund. Vi har väl utvecklade och säkra metoder för att hantera er information, nycklar, koder, brickor etc.

Lay On är Ansvarsförsäkrade via Trygg Hansa.